Badania stylów myślenia – MindSonar.

Badanie kwestionariuszem MindSonar stworzył holenderski psycholog i coach metody prowokatywnej Japp Hollander, twórca Instytutu Psychologii Eklektycznej. Jego misją jest  wspieranie ludzi w rozwijaniu ich wewnętrznych zasobów. MindSonar pokazuje schematy myślenia, w zależności od kontekstu np. jak ja myślę jako szef, jak ja myślę jako matka, ojciec, pracownik, członek zespołu, sprzedawca, lider i dlatego wynik jest, zależny od kontekstu, który towarzyszy wypełniającemu go użytkownikowi, a nie jest ogólnym pomiarem osobowości. Przecież w różnych sytuacjach myślimy inaczej i przyjmujemy inne motywatory oraz wartości :). Za pomocą tego narzędzia, możemy określić predyspozycje pracowników do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku pracy. MindSonar jest tym samym dostosowany do potrzeb danej osoby, zespołu, organizacji i problemów z jakimi zmaga się na co dzień. Jest to uniwersalne narzędzie psychometryczne. Uważam, że jedne z najlepszych, które funkcjonują dziś na rynku.

 

Zastosowanie MindSonar w praktyce

MindSonar można zastosować w wielu obszarach np. w rekrutacji, w coachingu indywidualnym i zespołowym, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu nowego zespołu. Dodatkowo może pomóc w:

  • Poprawie komunikacji w firmie w celu zwiększenia zrozumienia i akceptacji do odmiennych poglądów w firmie.
  • W rekrutacji, doborze odpowiednich kandydatów, selekcji i analizowaniu potencjału, badaniu umiejętności.
  • W badaniu efektywności przeprowadzonych szkoleń.
  • W coachingu oraz pracy nad zasobami, rozwijaniu nowych umiejętności, określaniu celów życiowych i zawodowych.
  • W budowaniu zespołu w taki sposób, aby dobrać jak najbardziej efektywnych członków zespołu.
  • W rozwiązywaniu problemów oraz sytuacji konfliktowych.
  • W tworzeniu zespołów projektowych, aby efektywnie zrealizować cel.
  • W znalezieniu swojej drogi, misji życiowej, zawodowej.

 

Jak pracujemy z narzędziem?

Pracę z narzędziem rozpoczynamy na wykonaniu analizy on-line. Uczestnik przeprowadza analizę on-line w wybranym kontekście, problemie.

Po wypełnieniu arkusza on-line następuje sesja informacji zwrotnej / praca warsztatowa.
Podczas sesji informacji zwrotnej z Konsultantem MindSonar®, uczestnik poznaje i omawia swój profil myślenia i motywacje oraz wartości, które występują w tej konkretnej sytuacji. Pomaga to zrozumieć swoje schematy postępowania i zaprojektować swój indywidualny program rozwoju lub program rozwojowy zespołu, aby dążyć do oczekiwanych rezultatów. Możemy również przeprowadzić osobną analizę profilu Zespołu i tutaj otrzymamy raport i wykres zbiorczy.
Uczestnicy, poznając wzajemne profile, mogą zrozumieć jak różnie myślą inni członkowie zespołu i czego mogę się od innych członków zespołu nauczyć. Przełożony natomiast ma szansę wykorzystać każdy potencjał w Zespole. Wszyscy mogą dopasować język do siebie nawzajem tak, aby był czytelny i zrozumiały, aby efektywniej można było współpracować i osiągać oczekiwane rezultaty.

Często arkusz MindSonar wykorzystuje się na potrzeby rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej, czy też w ramach rozwoju ścieżki kariery pracownika, planowanego awansu. Możemy określić  pożądany, wzorcowy profil i  na jego podstawie projektujemy ścieżkę rozwoju, zatrudniamy czy awansujemy pracowników. Zdecydowanie pozwala to na efektywniejsze podejście do „trafionej rekrutacji”. Przykłady i wyniki wdrożeń są imponujące. Narzędzie daje możliwość lepszego zarządzania i utrzymania talentów w firmie.

Zastosowanie tego narzędzia można wprost przełożyć na mierzalne rezultaty w firmach wyrażone w konkretnych kwotach.

 

AUTORKA: Anna Flis, certyfikowany Konsultant MindSonar®.