Profile Ról Zespołowych – Belbin®


„Sukces we współczesnej gospodarce zależy przede wszystkim od ludzi: od ich innowacyjności, kreatywności, inicjatywy, zdolności do współpracy. Warto promować w firmach różnorodność. Zamykanie się w hermetycznym świecie płci, przekonań i stereotypów szkodzi nie tylko nam samym, ale przede wszystkim biznesowi. Nie ma Łatwiejszego sposobu na zmarnowanie talentów” – to słowa profesora Witolda M. Orłowskiego, głównego ekonomisty PwC, zawarte w raporcie przygotowanym przez PwC „Przywództwo przyszłości. Polski lider przygotowany na zmiany?”.

Jak zatem zrekrutować do firmy ludzi o różnorodnych cechach osobowych, stylach intelektualnych, preferowanych zachowaniach i talentach oraz, jak stworzyć z nich świetnie dobrany zespół do wyzwań, przed którymi stoi przedsiębiorstwo?

Pomóc w tym może znana na rynku od wielu lat i wielokrotnie opisywana oraz stosowana Teoria Ról Zespołowych, której twórcą i propagatorem jest dr Meredith Belbin, a która powstała na skutek dziewięcioletnich badań prowadzonych przez naukowca oraz Jego współpracowników w Henley Management College. Wg definicji dra Belbin rola zespołowa to „Indywidualne tendencje do pewnych zachowań, sposobów współpracy oraz budowania relacji z innymi”, a Jego wieloletnie badania pozwoliły na wyodrębnienie dziewięciu różnych ról zespołowych, każda z mocnymi i słabymi stronami:

Na bazie tej teorii powstało elektroniczne narzędzie e360, które pozwala na określenie osobistych preferowanych ról zespołowych w celu podniesienia samoświadomości i usprawnienia osobistej skuteczności, ale też usprawnienia efektywności całego zespołu.

W praktyce raporty wygenerowane dzięki zrealizowaniu tego badania mogą być wykorzystywane w wielu obszarach:

 • rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • budowania zespołów, zarówno zupełnie nowych, jak i rozwijania istniejących struktur,
 • tworzenia zespołów projektowych,
 • zarządzania konfliktem,
 • rozwoju osobistego i rozwoju zarządzania,
 • zarządzania talentami i rozwoju kariery,
 • czy też zrealizowania skutecznej restrukturyzacji zespołów, bądź organizacji jako całości.

W jaki sposób pracować z narzędziem?

Po otrzymaniu zaproszenia do wypełnienia kwestionariusza, poświęć pół godziny na:

 • wypełnienie oceny własnej;
 • zaproszenie kilku, kilkunastu współpracowników do wypełnienia twojej oceny. Ważne jest to, aby wybrane osoby znały Ciebie na tyle długo i współpracowały z Tobą na tyle blisko, aby były w stanie zauważyć Twoje zachowania w różnych sytuacjach.

Po zamknięciu badania generowany jest raport, dostarczający wielu różnych informacji na temat preferowanych ról, talentów i zachowań, w tym w formie czytelnych wykresów. Co najważniejsze w tym narzędziu: dostarcza ono informacji na temat zachowań indywidualnych i w zespole, nie tylko przez pryzmat Twojego spojrzenia na siebie, lecz również zderza je i łączy ze spojrzeniem innych osób. Może się okazać, że inni widzą w Tobie takie zachowania i talenty, których Ty sam sobie nie uświadamiałeś.

Strategiczny cel, który chcemy zrealizować wykorzystując to narzędzie, to oczywiście temat na osobną opinię. Istotne jest jednak to, aby nie wykonywać tego badania w oderwaniu od celu i nie pozostawiać osoby, która wypełniła kwestionariusz i otrzymała raport, samej sobie.  Aby badanie było choć minimalnie skuteczne, każdy kto otrzyma swój profil ról zespołowych powinien rozpoznawać przynajmniej:

 • jaka jest charakterystyka ról zespołowych;
 • jakie są silne i słabe strony każdej z ról – są bowiem takie zadania, których nie powinniśmy wykonywać, bowiem ich realizacja przyniesie nam wiele wysiłku, a efekty nie będą najlepsze. Są również takie zadania, które przychodzą nam z ogromną łatwością i z całą pewnością zrealizujemy je lepiej, niż inni!

Czy to oznacza, że jesteśmy gorsi lub lepsi od innych? Nie, to oznacza, że mamy inne osobiste predyspozycje. Jeśli nauczymy się współpracy z osobami, które świetnie radzą sobie w obszarach z naszej „ciemnej strony mocy”, mamy wówczas największe szanse powodzenia w realizacji naszych zamierzeń.

 

AUTORKA:  Jowita Spychalska – akredytowany konsultant Belbin®

 


W swoich badaniach dr Meredith Belbin korzystał również z innych narzędzi psychometrycznych, czyli:

 • Watson Glaser Critical Thinking Appraisal CTA (Umiejętność rozumowania na wysokim poziomie)
 • Cattell 16 Personality Factor test (16PF)
 • Personal Preference Questionnaire survey (PPQ)
 • Analizy Balesa.

Źródło:

„Zespoły zarządzające – sekrety ich sukcesów i porażek” – Meredith Belbin

Raport PwC : https://www.pwc.pl/pl/pdf/lider-przyszlosci-pwc-2016.pdf