Jak wykorzystać badania stylów myślenia – MindSonar.

 

Co to jest MindSonar?

Badanie kwestionariuszem MindSonar stworzył holenderski psycholog i coach metody prowokatywnej Japp Hollander, twórca Instytutu Psychologii Eklektycznej. Jego misją jest wspieranie ludzi w rozwijaniu ich wewnętrznych zasobów.

MindSonar pokazuje schematy myślenia w zależności od kontekstu np. jak ja myślę jako szef, jak ja myślę jako matka, ojciec, pracownik, członek zespołu, sprzedawca, lider i dlatego wynik jest zależny od kontekstu, który towarzyszy wypełniającemu go użytkownikowi, nie jest zaś ogólnym pomiarem osobowości. Przecież w różnych sytuacjach myślimy inaczej i przyjmujemy inne motywatory oraz wartości :).

Za pomocą tego narzędzia możemy określić predyspozycje pracowników do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku pracy. MindSonar jest tym samym dostosowany do potrzeb danej osoby, zespołu, organizacji i problemów z jakimi zmaga się na co dzień. Jest to uniwersalne narzędzie psychometryczne. Uważam, że jedne z najlepszych, które funkcjonują dziś na rynku.

PROGRAMY ROZWOJOWE

 

Zastosowanie MindSonar w praktyce

MindSonar można zastosować w wielu obszarach np. w rekrutacji, w coachingu indywidualnym i zespołowym, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu nowego zespołu.

Dodatkowo może pomóc w:

  • poprawie komunikacji w firmie w celu zwiększenia zrozumienia i akceptacji do odmiennych poglądów w firmie.
  • W rekrutacji, doborze odpowiednich kandydatów, selekcji i analizowaniu potencjału, badaniu umiejętności.
  • W badaniu efektywności przeprowadzonych szkoleń.
  • W coachingu oraz pracy nad zasobami, rozwijaniu nowych umiejętności, określaniu celów życiowych i zawodowych.
  • W budowaniu zespołu w taki sposób, aby dobrać jak najbardziej efektywnych członków zespołu.
  • W rozwiązywaniu problemów oraz sytuacji konfliktowych.
  • W tworzeniu zespołów projektowych, aby efektywnie zrealizować cel.
  • W znalezieniu swojej drogi, misji życiowej, zawodowej.
Prawdziwy profil stylów myślenia jednego z najlepszych szefów sprzedaży w dużej międzynarodowej firmie w kontekście „Ja jako lider”.

 

Jak pracujemy z narzędziem?

Pracę z narzędziem rozpoczynamy na wykonaniu analizy on-line. Uczestnik przeprowadza analizę on-line w wybranym kontekście, problemie.

Po wypełnieniu arkusza on-line następuje sesja informacji zwrotnej / praca warsztatowa.
Podczas sesji informacji zwrotnej z Konsultantem MindSonar®, uczestnik poznaje i omawia swój profil myślenia i motywacje oraz wartości, które występują w tej konkretnej sytuacji. Pomaga to zrozumieć swoje schematy postępowania i zaprojektować swój indywidualny program rozwoju lub program rozwojowy zespołu, aby dążyć do oczekiwanych rezultatów. Możemy również przeprowadzić osobną analizę profilu zespołu i tutaj otrzymamy raport i wykres zbiorczy.
Uczestnicy poznając wzajemne profile, mogą zrozumieć jak różnie myślą inni członkowie zespołu i czego mogę się od innych członków zespołu nauczyć. Przełożony natomiast ma szansę wykorzystać każdy potencjał w zespole. Wszyscy mogą dopasować język do siebie nawzajem tak, aby był czytelny i zrozumiały, aby efektywniej można było współpracować i osiągać oczekiwane rezultaty.

Często arkusz MindSonar wykorzystuje się na potrzeby rekrutacji wewnętrznej bądź zewnętrznej, czy też w ramach rozwoju ścieżki kariery pracownika, planowanego awansu. Możemy określić pożądany, wzorcowy profil i na jego podstawie projektujemy ścieżkę rozwoju, zatrudniamy czy awansujemy pracowników. Zdecydowanie pozwala to na efektywniejsze podejście do „trafionej rekrutacji”. Przykłady i wyniki wdrożeń są imponujące. Narzędzie daje możliwość lepszego zarządzania i utrzymania talentów w firmie.

Prawdziwy profil stylów myślenia najlepszego sprzedawcy (Doradcy Klienta Indywidualnego) w dużej międzynarodowej firmie w kontekście „Ja jako sprzedawca”.

 

Krótki przykład wdrożenia

W jednej z międzynarodowych firm w 5. krokach wdrożono filozofię stylów myślenia dzięki wykorzystaniu m.in. kwestionariuszy MindSonar dla rekrutacji najlepszych kandydatów oraz rozwoju pracujących talentów.

Krok 1. –  wykonano analizę wyników sprzedawców, poprzez sprawdzenie wszystkich wskaźników od produktywnościowych po jakościowe (chodziło o sprzedaż i utrzymywanie relacji).

Krok 2. –  dokonano wyboru najlepiej sprzedających pracowników.

Krok 3. – zrealizowano profile MindSonar w kontekście „Ja, jako sprzedawca”, aby zrozumieć w jaki sposób myślą i jakimi wartościami kierują się najlepsi sprzedawcy.

Krok 4. – to żmudna część projektu, ponieważ dotyczyła analizy wykonanych kwestionariuszy i otrzymanych profili.

Krok 5. – w projekcie został utworzony modelowy profil sprzedawcy, którego firma chciała widzieć w swoich szeregach oraz w jakim kierunku chciała rozwijać obecnych pracowników.

Bardzo ważne jest to, że po zamknięciu projektu firma systematycznie dokonuje analizy profili oraz projektuje kolejne rozwiązania rozwojowe zgodnie z potrzebami pracowników. Daje to doskonałe mierzalne rezultaty zarówno w zakresie wyników sprzedażowych osiąganych przez przedsiębiorstwo jak i w zakresie analizy zadowolenia pracowników oraz wskaźników rotacji.


 

Anna Flis – Partner Zarządzający Training Designers, akredytowany konsultant MindSonar®.

 


link do podcastu Piotra Peszko relacjonującego międzynarodową konferencję E-Learning Fusion ELF 2018 w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie poniżej:

Jak myślą ludzie i jak można to wykorzystać? Anna Flis i Jowita Spychalska opowiadają o rozwiązaniu MindSonar

 


Materiał był prezentowany między innymi na międzynarodowej konferencji E-Learning Fusion ELF 2018 w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Prezentacja z wystąpienia jest do pobrania poniżej:

ELEARNING FUSHION KONFERENCJA

 


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu z nami.
Profile MindSonar wykorzystujemy systematycznie w projektach rozwojowych i mentoringowych.

 

Wyrażam zgodę