25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation), czyli rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.  Więcej szczegółów na temat zmian znajduje się tutaj.

 

WŁASNY SYSTEM OCHRONY DANYCH

Rozporządzenie nie zawiera dokładnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe, aby przedsiębiorcy samodzielnie dostosowywali się do zmieniających się warunków na rynku. To oznacza, że przygotowanie się do wdrożenia nowych regulacji będzie wymagało od firm dużo elastyczności i zaprojektowania własnego systemu ochrony danych osobowych z metodami zabezpieczania oraz przetwarzania danych, mając na względzie charakter swojego przedsiębiorstwa.adwokat Anna Kolęda - Klinkosz

CO PROPONUJEMY W TYM ZAKRESIE

 

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

  1. Pełen audyt z oceną stanu przygotowania przedsiębiorstwa do nowych wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Celem audytu jest określenie wszystkich procesów, w których biorą udział dane osobowe oraz ocena tych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa, w wymiarach m.in. podstawy prawnej przetwarzania, prawidłowości i bezpieczeństwa procesu powierzenia czy sposobach zapewnienia bezpieczeństwa danych.
  3. Audytowana jest zgodność z RODO na poziomie prawnym, procesowym i informatycznym poprzez sprawdzenie pełnej dokumentacji prawnej, procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, systemów, zabezpieczeń informatycznych oraz rzeczywistych zachowań i świadomość pracowników przedsiębiorstwa.

 

W wyniku audytu powstaje raport końcowy podsumowujący na poziomie całej organizacji:

  1. obejmujący inwentaryzację i analizę wraz ze wskazaniem obszarów niezgodności z RODO oraz propozycją działań dostosowujących przedsiębiorstwo do RODO;
  2. wymagania, jakim na gruncie RODO podlega przedsiębiorstwo oraz wskazanie na spełnienie i niespełnienie wymagań:
  • listę działań jakie należy podjąć aby spełnić wszystkie wymagania mające zastosowanie do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo (tzw. check lista wdrożenia RODO);
  • wnioski, z których może wynikać konieczność wdrożenia technicznych i/lub organizacyjnych, bądź fizycznych mechanizmów zabezpieczających dane osobowe.

 


DOKUMENTACJA PRAWNA

Przygotowanie pełnej niezbędnej dokumentacji prawnej w postaci procedur, instrukcji, prawidłowych klauzul i innych dokumentów w celu przygotowania się do wdrożenia zmian.

SZKOLENIA

Jednodniowe szkolenia dla pracowników – zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzne, prowadzone przez wyspecjalizowanego w przepisach RODO adwokata.

 


POLISA CYBER

Jako dodatkową opcję proponujemy wykupienie przez Klienta polisy ubezpieczeniowej CYBER, która pokrywa odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych, koszty obrony oraz kary w przypadku naruszenia prawa do prywatności, odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w razie naruszenia bezpieczeństwa własnych komputerów skutkujące usunięciem lub zmianą danych, wysyłaniem szkodliwego wirusa, odmową wykonania należnej komuś usługi i inne.


TUTAJ znajdziesz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

TUTAJ znajdziesz informacje na temat przygotowań do wdrożenia RODO przez przedsiębiorców na podstawie badania zrealizowanego przez Kantar Public dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

TUTAJ  więcej informacji na temat profilowania, które jest szeroko komentowanym tematem związanym z wejściem w życie RODO. 

TUTAJ kupisz między innymi majowe wydanie Personel Plus, a w nim nasz artykuł „Biznes i HR w obliczu RODO”.

 


ZAUFALI NAM

 

 


POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

 

      

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

ANNA PLUTA

MENEDŻER ds. PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH

a.pluta@trainingdesigners.pl

+48 575 040 408
biuro@trainingdesigners.pl

 

Wyrażam zgodę