RODO ochrona danych 2.0


25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (GDPR – General Data Protection Regulation), czyli rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.  Więcej szczegółów na temat zmian znajduje się tutaj.


WŁASNY SYSTEM OCHRONY DANYCH 

Rozporządzenie nie zawiera dokładnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe, aby przedsiębiorcy samodzielnie dostosowywali się do zmieniających się warunków na rynku. To oznacza, że przygotowanie się do wdrożenia nowych regulacji będzie wymagało od firm dużo elastyczności i zaprojektowania własnego systemu ochrony danych osobowych z metodami zabezpieczania oraz przetwarzania danych, mając na względzie charakter swojego przedsiębiorstwa.


CO PROPONUJEMY W TYM ZAKRESIE

 

Audyt zgodności z RODO na poziomie prawnym, procesowym i informatycznym wraz z raportem poaudytowym na poziomie całej organizacji.

Przygotowanie pełnej niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania się do wdrożenia zmian, między innymi:

  • umów powierzenia przetwarzania,
  • politykę prywatności,
  • politykę bezpieczeństwa,
  • klauzulę informacyjną i klauzule zgody Klientów,
  • wzór upoważnień i zobowiązań do zachowania danych w tajemnicy,
  • wykazów i ewidencji budynków, osób, zbiorów, środków bezpieczeństwa,
  • rejestru czynności przetwarzania danych,
  • procedurę postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
  • wzór raportu naruszenia
  • oraz pełną procedurę wdrożeniową wraz z implementacją wytycznych RODO.

 

Jednodniowe szkolenia dla pracowników – zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzne.

 

Jako dodatkową opcję proponujemy wykupienie przez Klienta polisy ubezpieczeniowej CYBER, która pokrywa odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych, koszty obrony oraz kary w przypadku naruszenia prawa do prywatności, odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w razie naruszenia bezpieczeństwa własnych komputerów skutkujące usunięciem lub zmianą danych, wysyłaniem szkodliwego wirusa, odmową wykonania należnej komuś usługi i inne.

 


Chcesz poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami.

biuro@trainingdesigners.pl


 

TUTAJ znajdziesz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

TUTAJ  więcej informacji na temat profilowania, które jest szeroko komentowanym tematem związanym z wejściem w życie RODO. 

TUTAJ znajdziesz więcej informacji na temat przygotowań do wdrożenia RODO przez przedsiębiorców na podstawie badania zrealizowanego przez Kantar Public dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.