Z przyjemnością informujemy, że we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni uruchamiamy studia podyplomowe o specjalnościach:

  • Przywództwo w Biznesie
  • Zarządzanie i optymalizacja dla branży Business Process Outsourcing/ Shared Service Center.

 

Organizatorem studiów podyplomowych jest Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni im. E. Kwiatkowskiego. Partnerem jest Training Designers Spółka z o.o. w Gdańsku. Studia są realizowane podczas 9 zjazdów w 2 semestrach w soboty i w niedziele raz w miesiącu.

 

WSPÓŁPRACA

Obydwie specjalizacje są nowoczesnym i unikatowym połączeniem wieloletniej praktyki Partnerów Training Designers z misją i strategią Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu.

Sapere aude.

PRAKTYKA

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków w biznesie, dyrektorów w  dużych organizacjach. Na zakończenie studenci będą mieli okazję samodzielnie zaprojektować model przeprowadzenia wszystkich interesariuszy przez dużą zmianę w organizacji albo własną firmę w branży outsourcing.

 

DYPLOM

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, 60 punktów ECTS, zdobyty dzięki 180 godzinom praktycznych zajęć zrealizowanych w trakcie 9 zjazdów.