Trafne decyzje HR – o narzędziu Hogan pisze Magdalena Giryn.

 


Czy wiecie, że osobowość lidera ma znaczenie?

Od osobowości lidera zależy 17% do 24% wyniku finansowego firmy. 65-75% prezesów nie osiąga sukcesu w nowych organizacjach.  Jak rozpoznać managerów, którzy zarabiają pieniądze dla firmy oraz tych, którzy zarabiają tylko dla siebie? Kto jest lepszym managerem: kobiety czy mężczyźni? Czy w firmach zostają awansowane właściwe osoby? Jak znaleźć talenty, jak wybrać właściwie osoby o najwyższym potencjale? Kim jest prawdziwy lider?

Czy te pytania nie brzmią znajomo? Czy nurtują was takie same wątpliwości?

Narzędzia psychometryczne Hogana badają potencjał managerów do osiągania sukcesów w przyszłości; ich  motywatory i wartości, czyli prawdziwą kulturę organizacyjną, jaką tworzą oni w swoich zespołach oraz „ciemną stronę mocy”, czyli to co może wykoleić ich karierę. 90% Badanych przez nas liderów nie jest świadomych swoich zachowań, które przeszkadzają  im w osiąganiu sukcesów w przyszłości.

Firmy które w procesach rekrutacji pracowników używają narzędzi psychometrycznych Hogana, unikają „podatku” od złych decyzji rekrutacyjnych, które wyceniam na 150% rocznej pensji błędnie zatrudnionego menedżera. Natomiast używanie narzędzi Hogana w procesach wyboru ludzi z potencjałem do dalszego rozwoju w organizacji, podnosi trafność wyborów o 80%, co z kolei znacząco wpływa na optymalizację budżetów rozwojowych.

Podane dane bazują na badaniach własnych Hogan Assessment z lat 2012-17.

 

Opis narzędzi Hogana

Hogan Assessment Systems, to międzynarodowy autorytet w diagnozowaniu osobowości oraz konsultingu. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe wspierając swych klientów w podnoszeniu produktywności poprzez: zatrudnianie właściwych ludzi, rozwój kluczowych talentów i budowanie potencjału przywódczego.

 • Badanie osobowości w ponad 1,500 firmach na świecie
 • Ponad 5,6 mln zrealizowanych badań narzędziami Hogana
 • Miesięcznie globalnie ok. 50,000 ocen osobowości
 • 47 wersji językowych badania
 • Obecność w 56 krajach na świecie
 • Ponad 1000 badań walidacyjnych

 

Punkt widzenia firmy Hogan dotyczący pomiaru cech:

 1. Ocena ma zastosowanie praktyczne – najważniejszym rezultatem badania jest przewidzenie zachowań, które badany będzie wykazywał w środowisku pracy.
 2. Ocena osobowości składa się z oceny reputacji (dla Badania Osobowości Hogana i Badania Rozwojowego Hogana) oraz tożsamości (dla Kwestionariusza Motywów, Wartości i Preferencji). Reputacja zakłada perspektywę obserwatora, czyli to, jak inne osoby postrzegają badanego. Tożsamość natomiast, zakłada perspektywę aktora, czyli wgląd badanego (w przypadku Kwestionariusza Motywów, Wartości i Preferencji) w swoje cele i wartości.
 3. Badania nad Narzędziami Hogana zakładają badanie trafności zbieżnej, tj. sprawdzanie wspólnych wątków między schematem odpowiedzi badanych, a danymi zebranymi od bliskich im osób.
 4. Występowanie zachowań, zakłada prawdopodobieństwo, lecz nie pewność istnienia danych cech.
 5. Badania mają funkcję opisową i predyktywną. Nie badają przyczyn wykazywania takich, a nie innych cech osobowości.


CASE STUDY

Efekty zastosowania narzędzi Hogana w praktyce; maksymalizacja retencji pracowników Call Center Telekom.

 1. CEL: Celem w prowadzonym projekcie było poniesienie poziomu retencji pracowników Call Center.
 2. PROJEKT: Zbadano korelacje : exit interview, motywatorów, wynagrodzenia, awansów I podwyżek wynagrodzenia.
 3. ROZWIĄZANIE: Ustalono, że konieczne jest przekalibrowanie procesu selekcji i rekrutacji pracowników Call Center, w oparciu o analityczny model kompetencyjny.
 4. REZULTATY BIZNESOWE:  Po wprowadzeniu zaprojektowanych zmian nastąpiło obniżenie rotacji pracowników w ciągu 1 roku z 13.1% do 8%, a po 2 latach do 6%!

 


 

 

 

 

 

AUTORKA: MAGDALENA GIRYN

MBA, Country Manager Assessment Systems Poland z ponad 15 – letnim doświadczeniem w biznesie, zdobytym w korporacjach międzynarodowych, jak i czołowych firmach polskich.

Pasjonatka współczesnego podejścia do HR, które łączy potęgę technologii, psychologii i doświadczenia. Od lat doradza firmom, jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty poprzez podnoszenie efektywności zespołów. Jej misją życiową jest dzielenie się wiedzą o nowoczesnych technologiach, narzędziach i pomysłach wspierających zarządzanie, motywowanie ludzi.