PROGRAMY ROZWOJOWE

Development Centre jako wstęp oraz ocena kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników w celu wskazania efektywnych sposobów pracy i planowania rozwoju konkretnych pracowników oraz budowania wydajnych zespołów.
Programy Rozwojowe projektowane indywidualnie dla konkretnych Klientów na bazie diagnozy potrzeb tak, aby umiejętności i motywacja pracowników przełożyła się na sukces przedsiębiorstwa.
Skierowane są do różnych grup pracowników w obszarach zarządzania talentami i Constant Feedback.

W tym obszarze wykorzystujemy testy psychometryczne, w tym narzędzie badające style myślenia Graves’a i systemy wartości ludzi – Mindsonar, czy też spersonalizowane kwestionariusze ról zespołowych Belbin z oceną e360.

___

  SZKOLENIA:

zbudowane jako wsparcie w konkretnej sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa w obszarach:

 • Zarządzania i przywództwa
 • Planowania strategicznego i operacyjnego
 • Zarządzania zmianą
 • Budowania i zarządzania zespołami
 • Efektywności osobistej menedżerów
 • Wystąpień publicznych
 • Storytellingu w biznesie
 • Sprzedaży indywidualnej oraz B2B
 • Obsługi Klienta skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Telefonicznej sprzedaży i obsługi skoncentrowanej na rozwiązaniach.

___

  MENTORING i SHADOWING

realizowane dla maksymalizacji naturalnych zdolności Klientów do osiągania celów.

___

  PROJECT MANAGEMENT i CONSULTING

budujemy i wdrażamy projekty dla firm oraz doradzamy najlepsze rozwiązania w zakresie:

 • Budowania i zarządzania komunikacją, szczególnie w sytuacji planowania dużej zmiany lub transformacji przedsiębiorstwa
 • Zarządzania relacjami z Klientem i tworzenia Unique Customer Relationship, w tym dla przedsiębiorstw z branży IT
 • Zarządzania i optymalizacji procesów, również dla branż BPO/SSC i ITO/IT
 • Budowania i realizacji strategii w organizacji i biznesie
 • Budowania i wdrażania standardów obsługi i sprzedaży dla branży finansowej i B2B
 • Rozwoju start-up’ów
 • Budowy call center i contact center
 • Budowy i realizacji projektów outplacement dla różnych branż.

Wszystkie programy i projekty budujemy w oparciu o diagnozę potrzeb i celów Klientów z wykorzystaniem dogodnej dla Klientów metodologii. Mamy doświadczenie i wykorzystujemy zarówno podejście projektowe, jak i procesowe Agile, Prince2, Six Sigma, Lean.