Dla wygody naszych Klientów jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00109/2018.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony jest przez wojewódzkie urzędy pracy. Instytucja szkoleniowa, po uzyskaniu wpisu, ma możliwość oferowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  Dodatkowo może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie takich szkoleń.

Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i każdy może go przejrzeć. Wpis można odnaleźć na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się, jak można skorzystać z dofinansowania.

 

 

ZAUFALI NAM

 

 

 


POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

+48 669 505 847

biuro@trainingdesigners.pl

 

    Wyrażam zgodę