PROFESJONALNA POMOC W WYBORZE OFERENTA SZKOLENIA LUB PROJEKTU

 

W ostatnich latach polska gospodarka zmienia się w dynamiczny sposób. Coraz częściej określa się ją jako „gospodarkę opartą na wiedzy”. W związku z tym rosną wymagania wobec podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, które przynosiłyby firmie natychmiastowe i realne korzyści. Nie zawsze można szybko określić rezultaty udziału pracowników w kursach czy treningach. Zamówienie efektywnego szkolenia, realizującego założone cele, dostosowanego do potrzeb firmy i osób w niej zatrudnionych, wymaga wielu działań i czasu, ponieważ istniejący rynek edukacyjny jest bardzo zróżnicowany. Różnorodność ofert szkoleniowych utrudnia wyszukanie oferenta, który spełni oczekiwania. Tutaj z profesjonalną pomocą przychodzi nasza firma. Ustalimy dla Państwa kryteria wyboru dostawcy szkolenia, takie jak: specjalizacja firmy, przygotowanie trenera czy metody nauczania. Sprawdzimy doświadczenie i renomę firmy szkoleniowej oraz cenę za jej usługi. Jednym słowem znajdziemy dla Państwa oferenta szkolenia „na miarę”.

JAK DZIAŁAMY:

1. Nasz doradca, na zapytanie Klienta o rekomendację oferenta szkoleń, ustala wraz z nim kryteria doboru optymalnej oferty. Na ich podstawie wyłaniamy spośród naszych partnerów odpowiadające wymaganiom firmy szkoleniowe, trenerów czy ekspertów. Przedstawiamy Klientowi wszystkie niezbędne informacje, dotyczące ofert prezentowanych firm szkoleniowych.

2. Po zebraniu informacji od Klienta nasz doradca dokonuje preselekcji spośród oferentów szkoleń. Do wybranych firm zwraca się z prośbą przygotowanie ofert wstępnych, które zostaną przedstawione Klientowi. Ze swojej strony udzielamy rekomendacji wybranym firmom i ich programom szkoleniowym oraz uzasadniamy je. Niemniej, to do Klienta należy dokonanie ostatecznego wyboru. Na jego prośbę prezentowane oferty mogą być modyfikowane, zgodnie z wymogami programowymi firmy zamawiającej szkolenie.

3. W całym procesie wyboru oferenta szkolenia zastępujemy Klienta w negocjowaniu stawek trenerskich i wysokości wynagrodzenia dla firmy szkoleniowej, stosując się do zasad ofertowania, przyjętych przez poszczególne organizacje.

 

 


OUTSOURCING SZKOLEŃ

 

Outsourcing funkcji szkoleniowej jest nowoczesnym i korzystnym rozwiązaniem dla różnego typu przedsiębiorstw i to nie tylko w obszarze redukcji kosztów organizacji szkoleń, ale przede wszystkim z obszarze działań długoterminowych i strategicznych przedsiębiorstwa. Ta forma zarządzania szkoleniami oraz kontroli nad dużą ilością danych i dokumentacji dotyczącej szkoleń sprawdza się także w firmach posiadających oddziały w wielu lokalizacjach lub wymagających terminowego odnawiania uprawnień zawodowych swoich pracowników. Służymy Państwu pomocą w administrowaniu uprawnieniami pracowników a także udzielamy wsparcia w obszarze tworzenia budżetu szkoleniowego.

Outsourcing to zdecydowanie uproszczenie procesu zarządzania szkoleniami. Pozwala również na dostarczanie usług szkoleniowych po preferencyjnych cenach i na korzystnych warunkach, które firma zewnętrzna jest w stanie wynegocjować z firmami szkoleniowymi.

Nasza firma zajmuje się pośrednictwem w wyszukiwaniu i zakupem udziału w:

 • szkoleniach otwartych,
 • szkoleniach zamkniętych,
 • konferencjach,
 • kongresach,
 • seminariach.

Usługę dobieramy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta! Realizując usługę outsourcingu staramy się angażować Klienta tylko w niezbędne działania, wymagane na początkowym etapie realizacji zamówienia. Klientowi dostarczamy wszelkich narzędzi niezbędnych w zintegrowaniu potrzeb szkoleniowych i zastępujemy go w negocjacjach i rozliczeniach z oferentem szkolenia.

 

Usługa outsourcingu dla szkoleń otwartych zawiera:

 • rekomendację sprawdzonych przez nas szkoleń, odpowiadających wymogom Klienta,
 • złożenie wymaganej dokumentacji,
 • zarejestrowanie uczestnika szkolenia i bieżące informowanie go w sprawach organizacyjnych szkolenia. z oferentem
 • kontrolę dokumentacji związanej ze szkoleniami obligatoryjnymi.

 

Usługa outsourcingu dla szkoleń zamkniętych świadczona przez naszą Firmę obejmuje:

 • wybór odpowiednich oferentów szkolenia i przedstawienie ich propozycji;
 • rekomendację firm sprawdzonych w dotychczasowej współpracy;
 • potwierdzenie kompetencji trenerów szkolenia;
 • szczegółowa specyfikacja szkolenia;
 • przeprowadzanie negocjacji z wybranym oferentem;
 • umowy i rozliczenia z wybraną firmą szkoleniową w imieniu Klienta;
 • rejestracja uczestników szkolenia i stały kontakt z nimi w sprawach szkolenia;
 • obsługa wyjazdów integracyjnych;
 • obsługa reklamacji dotyczących szkolenia.

 

JAK DZIAŁAMY:

Nasza firma posiada gotowe rozwiązania i narzędzia, które pozwalają jak najszybciej i bez nadmiernego angażowania Klienta, rozpocząć przygotowania do wdrożenia outsourcingu szkolenia.

Odpowiednie działania rozpoczynamy natychmiast po otrzymaniu od firmy informacji o potrzebach szkoleniowych jej pracowników. Przyszli uczestnicy szkolenia otrzymują zestaw rekomendowanych przez nas szkoleń, których lokalizacja i czas realizacji są dopasowane do indywidualnych preferencji każdej ze wskazanych na liście osób. Po zaakceptowaniu jednego ze wskazanych szkoleń dokonujemy rejestracji uczestników. Od tego momentu jesteśmy z nimi w ścisłym kontakcie, by na bieżąco przekazywać wszystkie informacje dotyczące szkolenia. Tak, jak w sferze szkoleń otwartych, tak i w wypadku szkoleń zamkniętych naszą współpracę z Klientem rozpoczynamy od przedstawienia ofert wcześniej sprawdzonych i rekomendowanych przez nas oferentów. Po akceptacji wybranej oferty reprezentujemy Klienta w negocjacjach dotyczących treści programowych i ceny szkolenia, nadzorujemy umowę i dokonujemy w imieniu klienta płatności. Wyjaśniamy ewentualne niejasności i reklamacje dotyczące wszelkich aspektów szkolenia.

 

 


OUTSOURCING LOGISTYKI SZKOLEŃ

 

Dokładamy wszelkich starań, by nasi Klienci mogli skoncentrować się na procesach rozwojowych swoich organizacji i jednocześnie optymalizowali związane z tym koszty. Dlatego w swej ofercie posiadamy także outsourcing logistyki szkoleń. Po starannym przeanalizowaniu potrzeb Państwa firmy dopasujemy rozwiązania najkorzystniejsze do realizacji projektu szkoleniowego.

Zakres usług, które oferujemy to:

 • wynajęcie sali szkoleniowej czy hotelu,
 • wynajęcie środka transportu,
 • zakwaterowanie,
 • dostarczenie sprzętu audiowizualnego,
 • zapewnienie cateringu,
 • organizacja imprez integrujących,
 • przygotowanie i druk materiałów (ulotki informacyjne, broszury i materiały szkoleniowe, zaproszenia, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia uczestnictwa).

 


 

ZAUFALI NAM

 


 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

+48 669 505 847
biuro@trainingdesigners.pl

 

  Wyrażam zgodę