Development Centre jest wykorzystywane przez nas jako wstęp oraz ocena kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników w celu wskazania efektywnych sposobów pracy i planowania rozwoju konkretnych pracowników oraz budowania wydajnych zespołów.

ANNA FLIS, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu TRAINING DESIGNERS.

 

Programy Rozwojowe projektowane są indywidualnie dla konkretnych Klientów na bazie diagnozy potrzeb tak, aby umiejętności i motywacja pracowników przełożyła się na sukces przedsiębiorstwa.
Skierowane są do różnych grup pracowników w obszarach zarządzania talentami i Constant Feedback.

W tym obszarze wykorzystujemy testy psychometryczne, w tym między innymi narzędzie badające style myślenia Graves’a i systemy wartości ludzi – Mindsonar, czy też spersonalizowane kwestionariusze ról zespołowych Belbin z oceną e360.

W tym zakresie mamy szereg certyfikacji i pracujemy różnymi metodami.

 

 

Mamy również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu efektywnych programów mentoringowych zarówno wewnątrz organizacji, jak i mentoringu cross funkcjonalnego.

Projekty w tym zakresie realizujemy dla maksymalizacji naturalnych zdolności Klientów do osiągania celów.

Pracujemy z wykorzystaniem narzędzi metody Solution Focused Brief, która pomaga nam postrzegać naszych Klientów i siebie jako ludzi z możliwościami na drodze do znalezienia rozwiązań. Skupiamy się na osiągnięciu konkretnego celu Klienta wykorzystując zasoby (zalety i mocne strony), a nie dążąc do deficytu. Daje to Klientowi możliwość opierania się na teraźniejszości i przyszłości, znalezienia rozwiązań, wyznaczania celów i motywowania pracowników do ich osiągnięcia.

 


 

ZAUFALI NAM

 

 


POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

 

 ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

+48 669 505 847

biuro@trainingdesigners.pl

 

    Wyrażam zgodę