Przywództwo w czasach chaosu – artykuł Moniki Godzińskiej.

O przywództwie napisano wiele książek i pewnie większość z nich należałoby już włożyć do archiwum…

Przywództwo w czasach chaosu, artykuł Moniki Godzińskiej – Wiceprezes Banku BPH S.A. odpowiedzialnej za Pion Finansów, wykładowczyni na studiach podyplomowych WSB w Gdańsku, kierunek: Przywództwo w biznesie.

 

O przywództwie napisano wiele książek i pewnie większość z nich należałoby już włożyć do archiwum. Czasy, w których aktualnie żyjemy są niezwykle wymagające dla każdego, ale szczególnie dla osób zarządzających firmami. Szybko zmieniająca się technologia, rozwiązania crowdowe, wszem i wobec pojawiające się start upy, zmienność polityczna i przede wszystkim zmiany klimatyczne wymagają od liderów biznesowych zupełnie innych kompetencji niż w latach poprzednich. Niektóre z wielkich korporacji, które do tej pory działały wg wzorca z lat 90, niestety nie wytrzymały próby a na rynek z impetem weszły nowe, wcześniej nieznane lub nieistniejące podmioty dostarczające rozwiązania, których kilka lat wcześniej nikt nie potrzebował.  

Do niedawna futurologiczne teorie dotyczące nowych branż, zawodów, potencjalnego zagrożenia katastrofą klimatyczną, zmian na rynku pracy etc. były niczym bajki. Kto by w latach 90 – szczytu bezrobocia strukturalnego w Polsce – podejrzewał, że 30 lat później tak wielu młodych Polaków wyemigruje a my w Polsce będziemy musieli wspierać się na dużą skalę pracownikami z Ukrainy i z wielu innych krajów, w tym Filipin? Jak widać wiele z tych futurologicznych wizji zmaterializowało się na naszych oczach i ewidentnie to jeszcze nie jest koniec.

Często zmiany są zapoczątkowane globalnie. Ostatnim (sierpień 2019) zaskakującym wręcz dla rynku wydarzeniem było spotkanie 200 szefów największych korporacji w tym Jeffa Bezosa z Amazona, Tima Cooka z Apple i Jamie Dimona z JPMorgan Chase, na którym podpisano deklarację do takiego zarządzania firmami, żeby przynosić korzyści wszystkim: klientom, dostawcom, społecznościom i dopiero na końcu akcjonariuszom. Inwestorzy będący do tej pory na szczycie piramidy podziału zysku spadli na sam koniec. Z ogromną ciekawością będę się przyglądała rozwojowi tej sytuacji, bo wygląda to jak bunt zarządów wobec tych, którzy ich wybierają. Prezesi mówią o konieczności koncentracji na szeroko rozumianych korzyściach zamiast wyłącznie na zysku. Oczywiście podpisanie tej deklaracji może być działaniem PR-owym, ale nie zmienia to faktu, że najwięksi zaczęli mówić o konieczności zmian. To nie zostanie bez echa nawet jeśli inwestorzy postanowią zmienić prezesów.

 

Co to oznacza z perspektywy bycia liderem? Na ile zmieniają się oczekiwania wobec osób zarządzających? Jak stać się liderem, który będzie w stanie prowadzić swój biznes do szeroko rozumianego sukcesu… A strategia biznesowa? Jak ją tworzyć? Uczono nas na studiach, że strategie przygotowuje się na 5 letnie okresy a później w cyklach krótszych rozlicza się roczne cele operacyjne. Teraz w ciągu 5 lat może pojawić start up, który doprowadzi dotychczasowy biznes do upadłości, po czym sam odejdzie w niepamięć. Start upy po fazie wdrożenia pomysłu mają często problemy z realizacją działalności operacyjnej – wizjonerzy, którzy są świetni w tworzeniu nowych rozwiązań miewają problemy z utrzymaniem motywacji do prowadzenia działalności operacyjnej. Doszliśmy biznesowo do konieczności zarządzania zmiennością i chaosem zarówno rynkowym, legislacyjnym, ekologicznym, ale przede wszystkim wewnętrznym.

PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE – STUDIA PODYPLOMOWE NA WSB W GDAŃSKU.

 

Co jest zatem istotne z perspektywy osoby, która chce być liderem bądź już zarządza biznesem? Kolejne studia bądź dodatkowy certyfikat to stanowczo za mało. Bycie skutecznym liderem w czasach chaosu oznacza przede wszystkim dużą pracę nad sobą, ciągłą analizę rynku i strategii biznesowej a przede wszystkim stworzenie atmosfery zaufania, rozwoju i wsparcia w zespole. Teraz wymienię tylko kilka elementów, które wydają się proste i zrozumiałe na poziomie koncepcyjnym, ale dojście do ich zrozumienia to długa droga:

  1. Zrozumieć siebie

Znać swoje silne i słabe strony, kompetencje i ich brak w określonych obszarach, pamiętać, że to co nas ukształtowało to historia naszego życia, która doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy. Jednym słowem samoświadomość jest kluczem do sukcesu.

  1. Nasze wartości

Czym się w życiu kierujemy? Co jest dla nas najważniejsze? Jak definiujemy sukces?  Odpowiedź na te pytania nadaje kierunek naszym działaniom.

  1. Spójność

Spójność w tym kontekście oznacza postępowanie zgodne z  własnymi zasadami, które są znane zespołowi, czyli nie zaskakujemy zespołu swoimi zachowaniami. Wybór pracodawcy i roli w firmie zgodnie z naszymi wartościami i kompetencjami tak, by być autentycznym w kontaktach z pracownikami, odbiorcami, dostawcami, akcjonariuszami.

  1. Adaptowalna i elastyczna strategia biznesowa

Nasza naturalna skłonność do koncentrowania się na własnym biznesie i patrzenia z dużą pobłażliwością na nowych, małych graczy na rynku może być zwodnicza. Mamy już przykłady z życia pokazujące, że lekceważenie nowo powstałych pomysłów i start upów może być niebezpieczne.

  1. Pokora

Wszystko się zmienia, nowe technologie wchodzą z prędkością światła.  Trudno twierdzić czy nasza dotychczasowa ekspertyza jest wystarczająca. Pokory uczą porażki i one są ważnym elementem rozwoju każdego człowieka. Czerpmy z nich siłę i wiedzę o sobie.

 

Bycie autentycznym, prawdziwym i spójnym  liderem jest aktualnie kluczem do sukcesu a bez pracy nad sobą i swoimi wartościami nie przekona się zespołu do żadnej strategii biznesowej. Młode pokolenia, które wchodzą na rynek pracy mają zupełnie inne cele i potrzeby. Chcą być dumnymi z miejsca, w którym pracują, rozwijać się i wspierać lokalną społeczność, czuć się w pracy jak w rodzinie. Jak w takich warunkach osiągać cele biznesowe? Tylko poprzez stworzenie miejsca pracy, które inspiruje i rozwija, ale żeby to się mogło stać, koniecznym jest odnalezienie inspiracji i pasji w sobie.


 

Autorka: Monika Godzińska

Wiceprezes Banku BPH odpowiedzialna za Pion Finansów. Ukończyła studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing, specjalizacji finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Od roku 2012 jest biegłym rewidentem. Rozpoczęła pracę w GE w 2004 roku i przez 12. lat kariery zawodowej w ramach grupy GE Capital zdobyła bogate doświadczenie piastując różne stanowiska menedżerskie w ramach Pionu Finansowego, Pionu Operacji i w obszarze zarządzania portfelem projektów. W latach 2010 – 2013 była członkiem ścisłej kadry zarządzającej Banku, odpowiadając za zwiększenie produktywności biznesu oraz zarządzanie portfelem projektów. Od  2013 roku pełniła rolę Dyrektora Wykonawczego Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości Banku. W listopadzie 2016 objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Pion Finansów.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu z nami WYPEŁNIAJĄC PONIŻSZY FORMULARZ.
JEŚLI CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE „PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE”, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ MATERIAŁAMI UMIESZCZONYMI TUTAJ.

 

    Wyrażam zgodę